top of page

ARTSEN ZONDER GRENZEN

TWO_DOTS_GRAPHIC_RED.png

DE VRAAG

Artsen zonder Grenzen bepaalde een nieuwe strategie, een minder bescheiden positionering die inspeelt op het ‘Who’s with us!?’-gevoel. Een hero-rol innemen, zonder arrogant te zijn. Ook de teksten voor de nieuwe website moesten anders: actief, positief en constructief. Two Dots werd gevraagd oude teksten te herschrijven en voor de projecten van Artsen zonder Grenzen in zo’n achttien landen nieuwe teksten te schrijven.

HET WERK

  • (Her)schrijven webteksten

  • Herschrijven e-mailings

ONZE AANPAK

Met het nieuwe strategiedocument en daarbij horende schrijfwijzer als basis herschreven we de bestaande Nederlandse en Engelse teksten. Gedeeltelijk vanuit ons eigen kantoor, soms bij Artsen zonder Grenzen. Als freelancer met frisse blik merkten we jargon en onduidelijke, wollige taal meteen op. Hier maakten we korte en actieve zinnen van, met voor iedereen begrijpelijke tekst. De projecten beschreven we helder, bondig en menselijk. Teksten om de lezer te raken, en natuurlijk aan te zetten tot actie.

 

artsenzondergrenzen.nl

TWO_DOTS_GRAPHIC_DOT.png
bottom of page